ประมวลภาพถ่ายโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

ทิศทางการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการในยุคเทคนิคการแพทย์ 4.0

      (Trend in clinical laboratory diagnosis : MT 4.0)

    วันที่ 5 - 6  กรกฎาคม 2561

  คณะเทคนิคการแพทย์  มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

Photo Gallery.

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/event.php on line 195

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/event.php on line 195

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/event.php on line 195

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/event.php on line 195