งานแสดงมุทิตาจิต

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตัวแทยศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน ร่วมแสดงมุทิตาจิต อาจารย์ นท.หญิงประไพ เหมหอม

                  ณ ตึกปฏิบัติการ 5 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

                                         วันพุธ ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

 

Photo Gallery.