ภาพบรรกาศงานเลี้ยงอำลาว่าที่บัณฑิต

โครงการงานเลี้ยงอำลาว่าที่บัณฑิต WHOLE BLOOD NIGHT Ep.22

                          18 พฤษภาคม 2561

                     ณ สโมสรทหารเรือ สมุทรปราการ

 

Photo Gallery.