พิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง

พิธีรำลึกหลวงปู่ไต้ฮง อริยสงฆ์ผู้ประเสริฐ และพิธีสักการะเนื่องในเทศกาลตรุษจีน

           คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมทำพิธีสักการะ

         ณ บริเวณถนนข้าวต้ม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

                     วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

 

Photo Gallery.