พิธีประดับเข็มประจำปี 2560

พิธีประดับเข็มเทคนิคการแพทย์ รุ่นที่ 24 ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 25 มกราคม 2561

 

Photo Gallery.

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/event.php on line 195

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/event.php on line 195

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/event.php on line 195

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/event.php on line 195