ทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2560

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมกันทำบุญ ถวายสังฆทาน ปัจจัยไทยธรรม และรับศีลรับพร
    วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานเลขาณุการ ชั้น 3 อาคารเรียนรวม
 

 
 

 

Photo Gallery.

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/event.php on line 195

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/event.php on line 195

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/event.php on line 195

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/event.php on line 195