แนะแนวการศึกษา

คณะนักเรียนและคุณครูจากโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
เข้าเยี่ยมชมคณะวิชาสายวิทย์สุขภาพและรับฟังแนะแนวการศึกษา
วันจันทร์ ที่ 9 ตุลาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการ 5 ชั้น
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
 

 

Photo Gallery.

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/event.php on line 195

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/event.php on line 195

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/event.php on line 195

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/event.php on line 195