การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย

บุคลากรมหาวิทยาลัยเข้าร่วมพิธีเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย
 ในวันพฤหัสบดีที่  28 กันยายน 2560 ณ บริเวณสวนลวดลาย
 


 

Photo Gallery.