คณะวิชาร่วมจัดกิจกรรมปลูกดาวเรือง

บุคลากรของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมปลูกดอกดาวเรืองเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ในวันพระราชทานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 
 
 
 
 
   

 

Photo Gallery.

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/event.php on line 195

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/event.php on line 195

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/event.php on line 195

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/event.php on line 195