คณะวิชาร่วมจัดกิจกรรมปลูกดาวเรือง

บุคลากรของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ร่วมปลูกดอกดาวเรืองเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ในวันพระราชทานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 
 
 
 
 
   

 

Photo Gallery.