พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1

คณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์

ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์รุ่นที่ 25

 

Photo Gallery.