พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1

คณาจารย์ นักศึกษา และศิษย์เก่าคณะเทคนิคการแพทย์

ร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์รุ่นที่ 25

 

Photo Gallery.

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/event.php on line 195

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/event.php on line 195

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/event.php on line 195

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/event.php on line 195