โครงการเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ MT 4.0

                 ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม 7 กันยายน 2560

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักเทคนิคการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2560

                        คณะเทคนิคการแพทย์

   

 

Photo Gallery.

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/event.php on line 195

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/event.php on line 195

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/event.php on line 195

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/event.php on line 195