พิธีรับเสื้อกาวน์

        ประมวลภาพถ่ายกิจกรรมพิธีไหว้ครูและรับเสื้อกาวน์ รุ่นที่ 22

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 
 
 

 

Photo Gallery.