คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมทำบุญและร่วมถวายเทียนพรรษา

โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทยเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559
ณ วัดศรีวารีน้อย  ในวันพฤหัสบดีทีที่ 6 กรกฎาคม 2560

 

 

Photo Gallery.

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/event.php on line 195

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/event.php on line 195

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/event.php on line 195

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/event.php on line 195