คณะเทคนิคการแพทย์ร่วมทำบุญและร่วมถวายเทียนพรรษา

โครงการอนุรักษ์ประเพณีไทยเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559
ณ วัดศรีวารีน้อย  ในวันพฤหัสบดีทีที่ 6 กรกฎาคม 2560

 

 

Photo Gallery.