พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปี 2560

คณะเทคนิคการแพทย์จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1

   
   
   
   

 

Photo Gallery.

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/event.php on line 195

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/event.php on line 195

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/event.php on line 195

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/event.php on line 195