ประมวลภาพพิธีมอบรางวัล

ประมวลภาพงานมอบรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศ.วีกูล  วีรานุวัตติ์

นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นายณัฐดนัย ลินจงสุบงกช

ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากท่านองคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย

 

Photo Gallery.