ประมวลภาพพิธีมอบรางวัล

ประมวลภาพงานมอบรางวัลคุณธรรมจริยธรรมดีเด่นมูลนิธิเทคนิคการแพทย์ ศ.วีกูล  วีรานุวัตติ์

นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ นายณัฐดนัย ลินจงสุบงกช

ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติจากท่านองคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย

 

Photo Gallery.

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/event.php on line 195

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/event.php on line 195

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/event.php on line 195

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/event.php on line 195