• MyPassion
  • MyPassion

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560

กําหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประจําปีการศึกษา 2560

http://grad.hcu.ac.th/page_news/51/กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา%20ปีการศึกษา%202560

 

Photo Gallery.