พิธีมอบรางวัลสื่อรณรงค์ “จักรยานสีขาว- ห้องเรียนสดใสไร้ขยะ -ลดการใช้พลังงาน

รองศาสตราจารย์.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากกิจกรรมของโครงการ

มหาวิทยาลัยคุณธรรมประจำปีการศึกษา 2560 การประกวดสร้างสรรค์ power point

ขอแสดงความยินดีแก่ นางสาวมาธุวีร์ นาคะเสถียร นักศึกษาคณะเทคนิคการแพทย์ ปี 2

      รางวัลขวัญใจมหาชน (popular vote) ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท

Photo Gallery.

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/academic.php on line 219

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/academic.php on line 219

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/academic.php on line 219

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/academic.php on line 219