คำขวัญรณรงค์ประหยัดพลังงาน

            MT-HCU  ร่วมกันสร้างนิสัย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ

เพื่อสิ่งแวดล้อมที่สดใสสวยงาม เพราะเราร่วมใจปฏิบัติตาม 7ส และประหยัดพลังงาน

 

Photo Gallery.

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/academic.php on line 219

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/academic.php on line 219

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/academic.php on line 219

    Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/web9/web/academic.php on line 219